معنی و ترجمه کلمه he is on his last legs به فارسی he is on his last legs یعنی چه

he is on his last legs


پايش لب گوراست ،در دم واپسين زندگى است ،کار و بارش خوب نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها