معنی و ترجمه کلمه he is on his legs به فارسی he is on his legs یعنی چه

he is on his legs


بر پا ايستاده است ،از بستر برخاسته است ،کارش داير است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها