معنی و ترجمه کلمه he is out of his senses به فارسی he is out of his senses یعنی چه

he is out of his senses


حواسش پريشان( ياپرت ) است ،بهوش نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها