معنی و ترجمه کلمه he is out of huomor به فارسی he is out of huomor یعنی چه

he is out of huomor


سر خلق نيست ،سر دماغ نيست ،دماغ ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها