معنی و ترجمه کلمه he is poweless to do it به فارسی he is poweless to do it یعنی چه

he is poweless to do it


کردن انکارا از او برنمى ايد،اونيروى کردن ان کار راندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها