معنی و ترجمه کلمه he is pressed for money به فارسی he is pressed for money یعنی چه

he is pressed for money


از بى پولى در مضيقه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها