معنی و ترجمه کلمه he is rather i. than sick به فارسی he is rather i. than sick یعنی چه

he is rather i. than sick


ناخوش نيست ،بهم خوردگى ياساکت دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها