معنی و ترجمه کلمه he is ready at excuses به فارسی he is ready at excuses یعنی چه

he is ready at excuses


براى بهانه انگيزى( ياعذراوردن ) اماده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها