معنی و ترجمه کلمه he is rightly named به فارسی he is rightly named یعنی چه

he is rightly named


بمناسبت يادرست اورانام گذارده اند،اسم بامسمائى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها