معنی و ترجمه کلمه he is said to have fled به فارسی he is said to have fled یعنی چه

he is said to have fled


گفته اند،که او گريخته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها