معنی و ترجمه کلمه he is stronger than i به فارسی he is stronger than i یعنی چه

he is stronger than i


او از من نيرومندتر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها