معنی و ترجمه کلمه he is subord inate to me به فارسی he is subord inate to me یعنی چه

he is subord inate to me


زيردست من است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها