معنی و ترجمه کلمه he is the very moral به فارسی he is the very moral یعنی چه

he is the very moral


کاملا مانند است به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها