معنی و ترجمه کلمه he is twice the man he was به فارسی he is twice the man he was یعنی چه

he is twice the man he was


دو برابر( انکه بود )شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها