معنی و ترجمه کلمه he is unequal to the task به فارسی he is unequal to the task یعنی چه

he is unequal to the task


مرد اينکار نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها