معنی و ترجمه کلمه he is up a gum-tree به فارسی he is up a gum-tree یعنی چه

he is up a gum-tree


کاردبه استخوانش رسيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها