معنی و ترجمه کلمه he is well spoken of به فارسی he is well spoken of یعنی چه

he is well spoken of


از او تعريف مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها