معنی و ترجمه کلمه he judged impartially به فارسی he judged impartially یعنی چه

he judged impartially


بيطرفانه داورى کرد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها