معنی و ترجمه کلمه he kept on speaking به فارسی he kept on speaking یعنی چه

he kept on speaking


پيوسته سخن ميگفت ،هى حرف( مى ) زد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها