معنی و ترجمه کلمه he knows no pain به فارسی he knows no pain یعنی چه

he knows no pain


درد نميداند چيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها