معنی و ترجمه کلمه he leads a miserable life به فارسی he leads a miserable life یعنی چه

he leads a miserable life


زندگى نحسى بسر ميبرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها