معنی و ترجمه کلمه he lied to me به فارسی he lied to me یعنی چه

he lied to me


بمن دروغ گفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها