معنی و ترجمه کلمه he lined up his men به فارسی he lined up his men یعنی چه

he lined up his men


مردان خود را در صف اورد،صف ارايى کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها