معنی و ترجمه کلمه he made me wait به فارسی he made me wait یعنی چه

he made me wait


مرا منتظر يا معطل نگاه داشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها