معنی و ترجمه کلمه he makes occasional mistakes به فارسی he makes occasional mistakes یعنی چه

he makes occasional mistakes


گاه گاهى اشتباه ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها