معنی و ترجمه کلمه he must needs go به فارسی he must needs go یعنی چه

he must needs go


از رفتن ناگزير است ،بيخود اصرار دارد برفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها