معنی و ترجمه کلمه he nestles in the chair به فارسی he nestles in the chair یعنی چه

he nestles in the chair


در صندلى غنوده( يا لم داده ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها