معنی و ترجمه کلمه he never saw a lion به فارسی he never saw a lion یعنی چه

he never saw a lion


او هرگز شير نديده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها