معنی و ترجمه کلمه he pays his own money به فارسی he pays his own money یعنی چه

he pays his own money


پولش را خودش ميدهد،نه اينکه از پول خودش يا پول خودش راميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها