معنی و ترجمه کلمه he popped off (the hooks) به فارسی he popped off (the hooks) یعنی چه

he popped off (the hooks)


تلنگش در رفت ،مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها