معنی و ترجمه کلمه he put me across the river به فارسی he put me across the river یعنی چه

he put me across the river


مرا بدانسوى رودخانه برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها