معنی و ترجمه کلمه he put orlaid the blame me به فارسی he put orlaid the blame me یعنی چه

he put orlaid the blame me


تقصير را به گردن من گذاشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها