معنی و ترجمه کلمه he related the particulars به فارسی he related the particulars یعنی چه

he related the particulars


جزئيات را شرح داد،تفضيل را گفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها