معنی و ترجمه کلمه he renounced a pleasure به فارسی he renounced a pleasure یعنی چه

he renounced a pleasure


ازهرگونه لذت چشم پوشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها