معنی و ترجمه کلمه he returned a negative به فارسی he returned a negative یعنی چه

he returned a negative


پاسخ منفى داد،گفت نه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها