معنی و ترجمه کلمه he rolled them by به فارسی he rolled them by یعنی چه

he rolled them by


سواره از پهلوى انها رد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها