معنی و ترجمه کلمه he rose from the ranks به فارسی he rose from the ranks یعنی چه

he rose from the ranks


از پايه سربازى باينجارسيد،از رتبه سربازى ترقى کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها