معنی و ترجمه کلمه he rows 30 to the minute به فارسی he rows 30 to the minute یعنی چه

he rows 30 to the minute


او دقيقه اى سى پارو ميزند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها