معنی و ترجمه کلمه he said i will come به فارسی he said i will come یعنی چه

he said i will come


اوگفت خواهم امد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها