معنی و ترجمه کلمه he said that he did not know به فارسی he said that he did not know یعنی چه

he said that he did not know


گفت نميدانم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها