معنی و ترجمه کلمه he set out for the village به فارسی he set out for the village یعنی چه

he set out for the village


سوى ده رهسپار گرديد،عازم ده شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها