معنی و ترجمه کلمه he showed me kindness به فارسی he showed me kindness یعنی چه

he showed me kindness


با من مهربانى کرد،ابراز محبت نسبت به من نمود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها