معنی و ترجمه کلمه he sided with us به فارسی he sided with us یعنی چه

he sided with us


طرفدارى از ما کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها