معنی و ترجمه کلمه he skins a f. به فارسی he skins a f. یعنی چه

he skins a f.


اب ازدستکش نميچکد،مگس رادرهواميزند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها