معنی و ترجمه کلمه he smiled away my anger به فارسی he smiled away my anger یعنی چه

he smiled away my anger


با لبخند خشم مرا فرو نشاند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها