معنی و ترجمه کلمه he sold the good ones به فارسی he sold the good ones یعنی چه

he sold the good ones


خوب هاى انرا فروخت ،هر چه خوب داشت فروخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها