معنی و ترجمه کلمه he speaks to the purpose به فارسی he speaks to the purpose یعنی چه

he speaks to the purpose


با منظورسخن ميگويد،قصدى دارد،بيهوده نمى گويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها