معنی و ترجمه کلمه he spoke smoothly به فارسی he spoke smoothly یعنی چه

he spoke smoothly


بنرمى سخن گفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها