معنی و ترجمه کلمه he stole my book به فارسی he stole my book یعنی چه

he stole my book


کتابم را دزديدند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها