معنی و ترجمه کلمه he summoned god for witness به فارسی he summoned god for witness یعنی چه

he summoned god for witness


خداراشاهدگرفت ،خدارا بگواهى طلبيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها